Belastingen

Is de belastinginspecteur jouw vriend niet?! Dan helpen wij jou graag een juiste weg te vinden in alle wetten, besluiten, decreten, circulaires,…

In een verstaanbare taal.

Onze eerste afspraak is gratis. Maak een afspraak

Terug

Enkele tips:

1. BTW:
- enkel correcte facturen geven recht op aftrek van BTW (vormvereisten);
- btw-nummers van je Europese zakenrelaties kan je controleren bij VIES;
- tijdig betalen van je voorschotten kan een pijnlijke kaspositie bij kwartaalaangevers vermijden;
- rekeningnummer van de btw-administratie voor een periodieke aangifte die binnen de wettelijke termijn bij het controle kantoor werd ingediend:
Btw-ontvangsten Brussel (CIV)- IBAN BE22 6792 0030 0047 – BIC: PCHQBEBB;
- gestructureerde mededeling voor je betaling vind je op FOD financiën.

2. Personenbelasting:
- hulp in huishouden. Dienstencheques blijven nog steeds fiscaal aftrekbaar. De RVA geeft je hierover graag meer uitleg;
- pensioen. Als ondernemer heb je tal van mogelijkheden(levensverzekering, VAPZ, IPT), waardoor een grondige analyse en vergelijking belangrijk is;
- gewaarborgd inkomen. Deze verzekering is fiscaal aftrekbaar en een geruststelling als het even minder gaat;
- overweeg de mogelijkheden voor de overstap van eenmanszaak naar vennootschap. Hoewel de overstap niet enkel impact heeft op je belastingdruk, kan die druk soms wel helpen de juiste beslissing te nemen;
- voorafbetalingen voor de personenbelasting leveren je een voordeel op;
- rekeningnummer voor de dienst voorafbetalingen natuurlijke personen:
Dienst voorafbetaling natuurlijke personen – IBAN BE61 6792 0022 9117 – BIC PCHQ BEBB;
- gestructureerde mededeling voor je betaling vind je op FOD financiën.

3. Vennootschapsbelasting:
- hou het geld van je vennootschap en je privé duidelijk gescheiden. Wil je toch geld uit je vennootschap halen, kies dan de fiscaal meest vriendelijke manier;
- bekijk tijdig of er minstens 1 bedrijfsleider voldoende loon is uitgekeerd om te genieten van het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting;
- heb je geld geleend aan je vennootschap, reken dan intresten aan. Vergeet geen aangifte/betaling te doen van de roerende voorheffing. Rekeningnummer:
Roerende voorheffing Inningscentrum – IBAN BE79 6792 0022 1033 – PCHQ BEBB;
- Let op: de gestructureerde mededeling wordt toegekend bij het versturen van de aangifte via RV on web;
- voorafbetalingen voor de vennootschapsbelasting leveren je een voordeel op;
- rekeningnummer voor de dienst voorafbetalingen natuurlijke personen:
Dienst voorafbetaling vennootschappen – IBAN BE61 6792 0022 9117 – BIC PCHQ BEBB;
- gestructureerde mededeling voor je betaling vind je op FOD financiën.

== >Een fiscale kalender helpt je een heel eind op weg !

Contact

©2014 Copyright A2Z+ gcv. Tania Vanden Brande, Dorpsstraat 2, 2830 Blaasveld – Willebroek
BIBF70446551, BE0553.854.558, boekhouder - fiscalist.

Webdesign vision*r