Gevorderde

Als het wat moeilijker mag, kan je onderstaande topics ook met ons bespreken.

Maak een afspraak

Terug

IPT - VAPZ - omzetvergelijking - jaarrekeningen - NBB - BVBA - VOF - rechtspersoon - indiciaire afrekening - notionele intrestaftrek - investeringsaftrek - wettelijk reserve - incorporatie reserves in het kapitiaal - kapitaalsverhoging aandelen winstbewijzen - actuarieel rendement - immateriële vaste activa - obligatie met warrant - deelneming - dividend dubieuze debiteuren - FIFO - LIFO - T1 goederen - lijfrente - IFRS - audit - AOIF - belastingvrije reserves - netto-intrinsieke waarde - geplaatst kapitaal - Commanditaire vennootschap - niet opgevraagd kapitaal - SWOT analyse - verlies - winst - renteswap - nomofobie - taks shelter - sociale lasten - stockdividend - royaltyopbrengsten - beslag - verbonden ondernemingen - zero profit margin techniek - IC leveringen - art 44 BTW - aftrekbaarheid van kosten - CO2 aftrek - VAA - klantenlisting - vrijstelling kleine ondernemingen - accijnzen - bedrijfsmiddel - btw-listing ICL - B2B - B2C - plaats van de dienst - verhuur onroerende goederen - economische activiteit - fiscale eenheid - sociaal oogmerk - vzw - enig document - gratis - driehoeksverkeer - diplomatieke en consulaire betrekkingen - forfaitaire btw regeling - buitenlands btw aangiftes - maandaangever - Raad van bestuur - inbreng in natura - NV - quasi inbreng - beroepskosten - geheime commissielonen - netto actief - art633-644 wetboek vennootschappen - ontbinding - eigen aandelen - ruling - vordering - uitgiftepremies - commissionair - faillissement - opschortend beding - IAS - consolidatie - moeder - dubbel belastingverdrag - dochter - commissaris revisor

Contact

©2014 Copyright A2Z+ gcv. Tania Vanden Brande, Dorpsstraat 2, 2830 Blaasveld – Willebroek
BIBF70446551, BE0553.854.558, boekhouder - fiscalist.

Webdesign vision*r