Starters

Wat je graag doet, doe je beter!

Is ondernemen jouw ding, start dan nu met jouw plan. Niet altijd even eenvoudig in het begin, maar wel de moeite waard. Wij helpen je graag bij de opbouw en realisering van jouweigen zaak.

Onze eerste afspraak is gratis. Maak een afspraak

Terug

Enkele tips:

1. Boekhouder:
- zoek een boekhouder die je begeleidt in deze spannende momenten. Erkende boekhouders vind je bij het beroepsinstituut voor boekhouders en fiscalisten BIBF;
- bereid samen je dossier voor.

2. Administratie vooraf:
- vennootschap of niet: maak een businessplan! Met meer dan cijfers alleen. Durf je strategieën op papier te zetten. Maak een tijdslijn met jouw te behalen mijlpalen/doelstellingen;
- indien je opteert voor een vennootschap, bekijk welke vennootschapsvorm je het best ligt;
- bepaal welke activiteiten je nu en in de toekomst zou willen uitoefenen en controleer of hiervoor extra formaliteiten voor nodig zijn;
- controleer of je de nodige documenten/diploma’s/ toestemmingen hebt;
- bekijk de voorwaarden van een starterslening bij het participatiefonds;
- als je een bedrijf overneemt, sta dan even stil bij de overnameprijs. Zijn de activa en de goederen gewaardeerd aan een juiste prijs, staat de goodwill in verhouding tot de handel die je overneemt;
- bewaar je contracten en vergunningen op een veilige plaats. Digitaal zijn er tal van mogelijkheden om deze belangrijke documenten “elders” te bewaren.

3. Formaliteiten:
- open een zichtrekening bij de bank;
- ga via de notaris voor het oprichten van je vennootschap, als dit nodig is;
- schrijf je in bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) via een ondernemingsloket. Maak goede afspraken met deze mensen, wellicht kunnen zij reeds voor jou een aantal extra formaliteiten (btw nummer activeren, …) in orde brengen;
- activeer je BTW nummer, als dat nodig is;
- sluit aan bij een sociaal verzekeringsfonds;
- sluit aan bij een ziekenfonds of informeer je ziekenfonds van je gewijzigde situatie;
- bekijk met je verzekeringsmakelaar de mogelijkheden/verplichtingen omtrent verzekeren van nieuwe risico’s (BA uitbating).

4. En daarna:
- voer een heldere boekhouding;
- hou de belastingdienst te vriend;
- analyseer, remedieer volgens de vooropgestelde doelstellingen en strategieën;
- vergeet niet te genieten.

Contact

©2014 Copyright A2Z+ gcv. Tania Vanden Brande, Dorpsstraat 2, 2830 Blaasveld – Willebroek
BIBF70446551, BE0553.854.558, boekhouder - fiscalist.

Webdesign vision*r