Vormvereisten

Enkel een juiste factuur geeft recht op aftrek van BTW. We geven je dan ook graag nog even een overzicht van de vereisten.

Onze eerste afspraak is gratis. Maak een afspraak

Terug

Vormvereisten:

- datum van uitreiking factuur;
- datum waarop de BTW opeisbaar werd (betaling of belastbaar feit), ook als dit dezelfde datum is als de factuurdatum;
- chronologisch (factuur)nummer;
- (maatschappelijke) naam, het adres van de administratieve of maatschappelijke zetel en het BTW-nummer van beide partijen;
- vanaf 2013 volstaat de vermelding “BTW verlegd” voor facturen onder het stelsel van medecontractant (vroeger “KB nr. 1, art.20”) en B2B EU dienstverrichtingen (vroeger “art.51§2,1° W.BTW”). Voor intracommunautaire leveringen blijft de verwijzing naar art. 39bis WBTW wel nog vereist;
- omschrijving van de goederen en/of diensten in detail. Enkel vermelding “relatiegeschenk” is onvoldoende;
- toepasselijk tarief van de btw voor elke maatstaf van heffing, de eenheidsprijs exclusief BTW en de eventueel niet in de prijs vervatte kortingen;
- vermelding van het toepasselijke tarief en de totaal verschuldigde belasting;
- voor leveringen van vervoersmiddelen: merk, model, jaartal, cilinderinhoud, motorsterkte, carrosseriemodel, chassisnummer, (eventuele) datum van eerste inschrijving en nummerplaat;
- bijzondere regelingen (self-billing, reisbureaus,…) krijgen hun eigen vereenvoudigde vermelding;
- totaal bedrag van de te betalen BTW moet worden uitgedrukt in het nationale munteenheid van de lidstaat waarvan de regels inzake facturering van toepassing zijn.

Contact

©2014 Copyright A2Z+ gcv. Tania Vanden Brande, Dorpsstraat 2, 2830 Blaasveld – Willebroek
BIBF70446551, BE0553.854.558, boekhouder - fiscalist.

Webdesign vision*r